Nagie teraz. Widzieć tak, jak widzą mistycy

Autor: Richard Rohr Przekład: Wojciech Drążek CMM Wydawnictwo Charaktery Kielce 2014 Liczba stron: 192 Cytat z książki Wielu z nas, włączając duchownych, chce mieć niepodważalne rozstrzygnięcia bez modlitwy, szczerych studiów, cierpienia, oczekiwania czy drogi wewnętrznej. (s. 157)             Rozmawiałam z dwiema osobami, które czytały Nagie teraz przede mną. Jedna powiedziała, że książka napisana jest językiem […]