Projekt – dobrze żyć w wolności

„…człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru własnej drogi.”

(Viktor E. Frankl – Człowiek w poszukiwaniu sensu)

W analizie egzystencjalnej człowiek postrzegany jest jako osoba, która w swej istocie, pomimo rożnych ograniczeń, wpływów, doświadczeń, które ją kształtowały, pozostaje wolna i odpowiedzialna. Jako specjalista terapii uzależnień jestem uważna na różnego typu ucieczki od wolności i zniewolenia, które ludzi dotykają. Dzięki podejściu egzystencjalnemu widzę ten problem szerzej, w kontekście całości życia osoby, a pomoc rozumiem jako osobowe spotkanie, które zawsze tą wolność i odpowiedzialność osoby uwzględnia.

Konsultacje, poradnictwo i psychoterapia dotycząca uzależnień, współuzależnień, DDA – to formy indywidualnego wsparcia. Piszę o nich w zakładce „Indywidualnie”. Tu dodam, że pracujemy nad obszarem wolności pomimo doświadczanych ograniczeń, by móc dobrze żyć biorąc za swoje życie odpowiedzialność.

Grupa DDA – oferta w przygotowaniu

Szkolenie dla terapeutów uzależnień – z profesjonalistami pracującymi w obszarze uzależnienień dzielę się wiedzą dotyczącą egzystencjalnego podejścia w terapii uzależnień.

Szkolenia dla firm i instytucji z zakresu profilaktyki i rozpoznawania problemu uzależnień, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Sprawdź bieżącą ofertę tutaj: