Standardy pracy

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych oraz zaznajamianie się z literaturą psychologiczną. Przede wszystkim jednak poszerzam swoją perspektywę doświadczania w kontakcie z drugim człowiekiem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.